Läkare

Cecilia Gustafsson

Distriktsläkare

Dag Skoglund

Distriktsläkare

Eva Edelstam Granfors

Distriktsläkare

Karin Tiger

Distriktsläkare

Lena Bäckström

Distriktsläkare

Stefan Risberg

Distriktsläkare

Patrik Isaksson

Specialist i endokrinologi/diabetologi

Camilla Jedefors

ST-läkare

Elisabeth Kuldkepp

ST-läkare
föräldraledig

Eva Espmark

ST-läkare

Saduddin Dashti

ST-läkare