Skriv ut den här sidan

Astma/KOL

Vi hjälper dig som har kroniska luftvägsbesvär och ger dig extra stöd.

Specialutbildade astma/KOL sköterskor genomför spirometrier, som är en kontroll av lungfunktionen.

Du får information om din sjukdom, hjälpmedel och hur du ska ta dina mediciner. Du får även träna inhalationsteknik.

Vi följer upp behandlingsresultatet genom ett läkarbesök och kontrollerar att du använder rätt medicin och tar rätt dos.

Du kan också få stöd och hjälp att sluta röka.

Vill du sluta röka eller snusa?

Hos oss har du möjlighet att träffa professionella tobaksavvänjare i individuella stödsamtal.

Rökavvänjning innebär bland annat att vi tillsammans med dig lägger upp en plan och hittar en strategi för att du kan fortsätta vara rökfri.

Vi hjälper dig med det genom noggranna förberedelser och inventering av dina levnadsvanor, vilket vanligtvis kräver 4-6 stödsamtal. 

Hör av dig till oss om du är intresserad!