Skriv ut den här sidan

Psykolog

Ibland inträffar sådant som gör att det kan bli nödvändigt med stödsamtal.

Fler upplever sig ha besvär med ängslan, oro, ångest och sömnbesvär.

Om du har psykologiska besvär och/eller känner att du behöver tala med någon kan du få komma till våra psykologer.

Du får kontakt med vår psykolog genom remiss från din läkare.

Vi kan ge dig hjälp vid:

  • Nedstämdhet eller depression
  • Stressrelaterade tillstånd
  • Kristillstånd
  • Ångesttillstånd
  • Psykosocial problematik

Du kan få hjälp i form av:

  • Krissamtal
  • Stödjande och behandlande samtal
  • Information och motiverande samtal